Hemsida för arbetslag och klasser

För att komma till Arbetslagens hemsidor så följer du länken nedan:

https://sites.google.com/edu.oxelosund.se/breviksskolan


Breviksskolan

Breviksskolan är Oxelösunds skola för elever i årskurs 7-9. Skolan ligger både centralt och naturnära och har ca. 340 elever. Vi arbetar i arbetslag runt en årskurs i taget, det vill säga varje arbetslag har samma elever under tre år.  Vi har en egen idrottshall, utrustade hemkunskapssalar, musiksal, trä- och metall- samt textilslöjdssal.

För oss på Breviksskolan är det viktigt att du som elev känner trygghet och får det stöd du behöver. Vi vill att du som elev ska få de förutsättningar som krävs för att du ska utvecklas och nå de mål som du själv strävar mot. På skolan har vi kurator, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, specialpedagog, speciallärare samt en engagerad lärarkår.  

Breviksskolan inrymmer även grundsärskolan. På skolan finns även en plattform för elever inom autism- och neurospektrat. Här använder vi oss av engagerade elevcoacher som alltid finns till hands både vad gäller att följa med till lektion samt att fortsätta arbetet inom de olika ämnena. Behöriga lärare är ansvariga för undervisningen.

Våra nyanlända elever börjar sin skolgång i vår mottagningsenhet. Där genomförs kartläggningar av elevers tidigare kunskap och behov. Efter kartläggningen klassplaceras eleven och påbörjar undervisningen i vår förberedelsegrupp. Vi har modersmålsstöd av studiehandledare i arabiska, dari, persiska, somaliska, tigrinja, thai, ryska och urdu.

 

Har du några frågor eller funderingar kan du alltid kontakta oss.

 

Välkommen!

Kontakt för sidan: Kommuncenter