Breviksskolan

Breviksskolan är Oxelösunds skola för elever i årskurs 6-9. Skolan ligger både centralt och naturnära och har drygt 400 elever. Vi arbetar i arbetslag runt en årskurs i taget, det vill säga varje arbetslag har samma elever under fyra år.  Vi har en egen idrottshall, utrustade hemkunskapssalar, musiksal, trä- och metall- samt textilslöjdssal.

För oss på Breviksskolan är det viktigt att du som elev känner trygghet och får det stöd du behöver. Vi vill att du som elev ska få de förutsättningar som krävs för att du ska utvecklas och nå de mål som du själv strävar mot. På skolan har vi kuratorer, studie- och yrkesvägledare, skolsköterska, specialpedagog och speciallärare. Till detta tillkommer en lärarkår där samtliga är behöriga inom sina ämnen.  

Breviksskolan inrymmer även grundsärskolan. På skolan finns även en plattform för elever inom autism- och neurospektrat. Här använder vi oss av engagerade elevcoacher som alltid finns till hands både vad gäller att följa med till lektion samt att fortsätta arbetet inom de olika ämnena. Behöriga lärare är ansvariga för undervisningen.

Våra nyanlända elever börjar sin skolgång i vår mottagningsenhet. Där genomförs kartläggningar av elevers tidigare kunskap och behov. Efter två månader klassplaceras eleverna. Vi har modersmålsstöd av studiehandledare i arabiska, dari, persiska, somaliska, tigrinja, thai, ryska och urdu.

 

Har du några frågor eller funderingar kan du alltid kontakta oss.

 

Välkommen!

Kontakt för sidan: Kommuncenter