Förskoleråd

I förskolerådet ingår förskolechef, föräldrarepresentanter och personalrepresentanter.

Kontakt för sidan: Kommuncenter