Kvalitetsredovisning

Kommunen upprättar årligen en kvalitetsredovisning. Kvalitetsredovisningen visar hur väl förskolor och skolor uppfyller de nationella och kommunala målen, läs rapporten Kvalitetsredovisning 2010/2011 för Dalgången och Stenviks förskola.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Stenviks förskola
613 35 Oxelösund

Besöksadress
Segelvägen 4

stenviksforskola@remove-this.oxelosund.remove-this.se 

Lovisa Bjurlén
Rektor Stenviks Förskola
Telefon 0155-38 551

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter