Avdelningar

Dagtid består förskolan av 3 avdelningar med förskolebarn 1-5 år, Snäckan för de yngre barnen och Mörten och Musslan för de lite äldre barnen.

Under obekväm arbetstid, kvällar, nätter och helger har vi även skolbarn upp till 12 år.

Kontakt avdelning

Snäckan
Telefon: 0155-384 38

Mörten och Musslan
Telefon: 0155-385 55

Obekväm arbetstid
Telefon: 0155-385 55, 0155-384 38

Kontakt för sidan: Kommuncenter