Avdelningar

Dagtid består förskolan av 3 avdelningar med förskolebarn 1-5 år, Snäckan för de yngre barnen och Mörten och Musslan för de lite äldre barnen.

Under obekväm arbetstid, kvällar, nätter och helger har vi även skolbarn upp till 12 år.

Kontakt för sidan: Kommuncenter