Naturvetenskap/matematik med anslutning till vatten/experimentverkstad:

Här konstruerar vi med olika byggmaterial, odlar och experimenterar med vatten.

Här finns också möjligheter till bygg och konstruktion, odling/plantering.

Kontakt för sidan: Kommuncenter