Musik, drama och rörelserum:

Här har barnen möjlighet att röra sig fritt. spela teater, musik och klä ut sig samt uppträda. Här tränas motorik och rytmik genom bl.a. dans och rörelse till, t.ex. mini röris.

Labyrint är något som barnen gärna leker i detta rum, de gör egna labyrinter och olika hinderbanor. Barnen har inspirerats av barnprogrammet Labyrint från UR.

Kontakt avdelning

Piraten
Telefon: 0155-387 24

Kontakt för sidan: Kommuncenter