Ateljé med anslutning till en snickar/teknikverkstad:

Här finns mycket olika typer av material att arbeta med, allt material finns lättillgängligt vilket ger barnen lust mer lust till kreativt skapande.

Kontakt för sidan: Kommuncenter