Piraten

På avdelningen Piraten finns barn i åldrarna 3-5 år. 

Vi arbetar som ett stort arbetslag och ser oss som en avdelning. Vi delar in barnen i mognads och åldersgrupper för att tillgodose varje barns utveckling och intresse. I den fria leken utvecklas språket och samspelet mellan barnen, den ger även utlopp för barnens fantasi och kreativitet.

Vi anser att mångfald berikar, alla kan tillföra olika saker. En är bra på att komma med idéer, en annan är bra på att rita, någon kan mycket fakta, någon är kritisk och får dem andra att reflektera, en annan är entusiasmerande, nyfiken, eftertänksam m.m. Vi ser olikheter som en tillgång, alla barn är viktiga!

Vi äter frukost tillsammans i lilla matsalen i skolmatsalen klockan 07:30. Lunchen äter våran gula grupp på avdelningen och de andra grupperna äter i skolans matsal. Lunchen serveras klockan 12:00. Mellanmål äter vi klockan 14:30.

Kontakt avdelning

Piraten
Telefon: 0155-387 24

Kontakt för sidan: Kommuncenter