Språkrum

Språkrum:

Här får barnen möjlighet att träna sin språkutveckling genom att vi läser sagor, flanosagor, pusslar, jobbar med Babblarna mm.

Kontakt för sidan: Kommuncenter