Musik och rörelserum

Musik och rörelserum:

Här har barnen möjlighet att röra sig. Här tränas motorik och rytmik, genom bl.a. dans till musik, miniröris (gymnastik) och vi spelar på olika instrument. Vi har Bollar som barnen kan kasta, rulla och balansera på.

Kontakt för sidan: Kommuncenter