Guldpengen och Silverpengen

På avdelningarna Guldpengen och Silverpengen finns barn i åldrarna 1-3 år. Vår innemiljö bygger på förskolans läroplan, Lpfö 98 reviderad 2010, med ett Rörelserum, Matematikrum, Språkrum och Matsal/Ateljé.  

Vi arbetar som ett stort arbetslag och ser oss som en avdelning. Vi arbetar ofta i mindre grupper, vilka skapas av barnens intresse, behov och mognad. Grupperna är därmed flexibla och föränderliga. Vi har dagligen samlingar med sång och ramsor. För oss är tryggheten i fokus.

Kontakt avdelning

Guldpengen 
Telefon: 0155-387 14

Kontakt för sidan: Kommuncenter