Vår värdegrund

  • Att förskolan ska vara en trygg, positiv och glädjefylld miljö där alla ska känna sig välkomna.
  • Att barnen ska känna sig omtyckta och trivas i förskolan.
  • Att barnen ska få utvecklas i sin egen takt.
  • Att barnen ska ha en rolig tid på förskolan, väcka lusten att prova på olika saker och få utlopp för sitt rörelsebehov.
  • Att barnen ska få möjligheter att utvecklas och lära genom lek och olika aktiviteter
  • Att alla barnen ska bli sedda och känna att vi månar om dem.
  • Att vi är lyhörda för barnen behov och framhåller deras positiva sidor.
  • Att alla barn ska känna att de är lika mycket värda.
  • Att alla barnen ska respektera varandra. Vi uppmuntrar till självständighet.
  • Att ni föräldrar ska känna er lugna och trygga när ni lämnar Ert barn till oss.

Kontakt för sidan: Kommuncenter