Om Peterslunds förskola

Förskolan är belägen i samma lokal som Peterslundsskolan och i vår tillbyggda Paviljong. Det lokalgemensamma med skolan ger många fördelar bland annat tillgång till en stor gymnastikhall. Runt huset finns en stor gård som ger tillfälle till olika typer av lekar. Vi har även ett fint skogsområde alldeles utanför grinden. 

Snörika vintrar åker vi i en pulkabacke i nära an­slutning till förskolan. Stora härliga gräsytor och en fot­bollsplan finns också i vår närhet.

Vi vill ge barnen en trygg, rolig och stimulerande miljö att vistas i, som uppmuntrar deras lust att leka och lära. Vi vill väcka och stimulera barnens egen fantasi med kreativt skapande och utforskande i en stimulerande miljö.

Vi utvecklar deras känsla och respekt för varandra. Varje dag leker vi både ute och inne. Samlingar med sång- och rörelselekar, sagoläsning och språklig stimulering i lugna och stilla stunder. 

På förskolan finns enkla men tydliga regler, gränssättningar som gör barnen självständiga och lär dem att ta hänsyn till andra.

VI VILL SKAPA EN TRYGG OCH POSITIV MILJÖ

DÄR ALLA KAN TRIVAS OCH LÄRA !

Kontakt

Peterslunds förskola
613 37 Oxelösund

Besöksadress:
Lingonvägen 10

Telefon: 0155-380 00 (växel)

Defne Carlfjord
Förskolechef
Telefon: 0155-386 00
Defne Carlfjord

Kontakt för sidan: Kommuncenter