Avdelningar

Korallen, Pärlan, Bläckfisken och Sjöstjärnan

Peterslunds förskola består av fyra avdelningar. I vår Paviljong finns våra två små­barns­avdelningar för barn upp till ca 2.5 år; Korallen och Pärlan. Inne i skolbyggnaden ligger två avdelningar; Bläckfisken och Sjöstjärnan där de äldre barnen går.

Vi uppmuntrar barnens lust att leka och lära. Vi vill ge barnen en trygg, rolig och stimulerande miljö att vistas i. Vi utvecklar deras känsla och respekt för varandra. Varje dag leker vi både ute och inne. Samlingar med bland annat sång- och rörelse­lekar. Lugna och stilla stunder med sagoläsning, språklig stimulering. Kreativt skapande i en stimulerande miljö. Vi vill väcka och stimulera barnens egen fantasi och lust att lära

På förskolan finns enkla men tydliga regler, gränssättningar som gör barnen självständiga och lär dem att ta hänsyn till andra.

Kontakt

Peterslunds förskola
613 37 Oxelösund

Besöksadress:
Lingonvägen 10

Telefon: 0155-380 00 (växel)

Defne Carlfjord
Förskolechef
Telefon: 0155-386 00
Defne Carlfjord

Kontakt för sidan: Kommuncenter