Peterslunds förskola

Förskolan är belägen i samma lokal som Peterslundsskolan och i våra tillbyggda Paviljonger. Vi har numera en till Paviljong "Äventyret", som har 2 stycken avdelningar belägna på fotbollsplanen vid skolan i väntan på att en ny förskola ska byggas.

Att vi delar vissa lokaler med skolan ger många fördelar bland annat tillgång till en stor gymnastikhall. Vi har tillgång till stora lekgårdar i anslutning till de olika avdelningarna, där erbjuder vi olika typer av pedagogisk verksamhet, men även möjlighet till fri lek och utforskande. Vi har även ett fint skogsområde alldeles utanför grinden. Vi har även förskole cyklar som ger oss möjlighet att utforska vår närmiljö med barnen.

Snörika vintrar åker vi i en pulkabacke i nära an­slutning till förskolan. Stora härliga gräsytor och en fot­bollsplan finns också i vår närhet.

Vi vill ge barnen en trygg, rolig och stimulerande miljö att vistas i, som uppmuntrar deras lust att leka och lära. Vi vill väcka och stimulera barnens egen fantasi med kreativt skapande och utforskande i en stimulerande miljö.

Vi utvecklar deras känsla och respekt för varandra. Varje dag leker vi både ute och inne. Samlingar med sång- och rörelselekar, sagoläsning och språklig stimulering i lugna och stilla stunder. 

På förskolan finns enkla men tydliga regler, gränssättningar som gör barnen självständiga och lär dem att ta hänsyn till andra.

 

 

 


Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Peterslunds förskola
613 37 Oxelösund

Besöksadress
Lingonvägen 10

Telefon 0155-380 00 (växel)

Defne Koman Alm
Rektor
Telefon 0155-386 00

Johanna Bergman

Biträdande rektor

Telefon 070 397 09 78


 

 


Öppettider

06:00-18:00

Kontakt för sidan: Kommuncenter