Påverka i förskolan

Vårdnadshavare har möjlighet att vara med och påverka förskolans verksamhet. Barnen har ett rejält inflytande på arbetssätt och verksamhetsinnehåll.
Vi gör detta möjligt genom att ha utvecklingssamtal en gång per år, ge ut god information och insyn i vår verksamhet och barnen får stort inflytande genom att pedagogerna har ett lyhört förhållningssätt till barnen.

Varje år erbjuds vårdnadshavare att delta i förskolans verksamhet genom exempelvis öppet hus och gårds/kulturfester.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Oxelö förskola
613 33 Oxelösund

Besöksadress
Oxelögatan 19

Stora Femöre och Stora Beten
Telefon 0155-384 34

Lilla Femöre och Lilla Beten
Telefon 0155-384 30

Anne-Charlotte Isaksson
Förskolechef
Telefon 0155-384 12

Kontakt för sidan: Kommuncenter