Påverka i förskolan

Föräldrar kan vara med och påverka i förskolan genom att vara delaktiga i förskoleråd, föräldramöten eller genom att framföra sina åsikter till avdelning eller förskolechef. Det går även att ge synpunkter på blanketten Säg vad du tycker.

Kontakt

Oxelö förskola
613 33 Oxelösund

Besöksadress:
Oxelögatan 19

Stora Femöre och Stora Beten
Telefon: 0155-384 34

Lilla Femöre och Lilla Beten
Telefon: 0155-384 30

Anne-Charlotte Isaksson
Förskolechef
Telefon: 0155-384 12
Anne-Charlotte Isaksson

Kontakt för sidan: Kommuncenter