Vid frånvaro

Vid frånvaro på grund av sjukdom vill förskolan att frånvaron anmäls snarast möjligt. Helst i samband med att förskolan öppnar 06.00.

När barnet är friskt meddela förskolan när det beräknas komma tillbaka.

Vid ledighet/semester anmäl detta till avdelningen snarast möjligt.

Ni kan ringa eller skicka sms:
Beten 070-567 08 49

Femöre 070-567 08 39

Kontakt för sidan: Kommuncenter