Inskolning

  Första inskolningsdagen går vi tillsammans igenom rutiner och annan

  praktisk information.

  Under inskolningen är det ni som vårdnadshavare som har

  huvudansvaret för barnet genom att aktivt delta i förskolans dagliga

  verksamhet de första dagarna.

  Introduktionen kommer pågå under cirka två veckor.

  Tiden kommer vi överens om samråd med er beroende på hur

  erat barns schema kommet att se ut.

        Välkommen till oss!

Kontakt avdelning

Lilla Beten och Lilla Femöre
Telefon: 0155-384 30

Stora Beten och Stora Beten

Telefon: 0155-384 34

Kontakt för sidan: Kommuncenter