Om Oxelö förskola

Oxelö är en interkulturell förskola med fyra avdelningar som arbetar efter läroplanens alla mål.

Vi arbetar särskilt med språket och ger varje barn talutrymme och tid till att bli lyssnade på. Genom att barnen kan uttrycka sig främjas arbetet med empati och socialt samspel. Vi jobbar medvetet med teckenstöd (TAKK) för att stödja och uppmuntra barnens språkutveckling.

Det är viktigt för oss att alla barn känner sig trygga, därför vill vara närvarande, stödjande och ha ett uppmuntrande förhållningssätt till våra barn.

Vi ger barnen möjlighet att upptäcka och utforska sin omvärld genom att utforma en inspirerande lärmiljö. På så sätt kan vi uppmuntra barnens nyfikenhet och viljan att lära. 

I förkolans dagliga verksamhet ingår sång, musik, rörelse/rytm, skapande, sagor och lek.Vi vill väcka barnens nyfikenhet till att vilja utvecklas och lära inför framtiden. 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Oxelö förskola
613 33 Oxelösund

Besöksadress
Oxelögatan 19

Stora Femöre och Stora Beten
Telefon 0155-384 34

Lilla Femöre och Lilla Beten
Telefon 0155-384 30

Anne-Charlotte Isaksson
Förskolechef
Telefon 0155-384 12

Relaterade dokument

Skollagen  

Läroplan 

 

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter