Om Oxelö förskola

Oxelö förskola är en kommunal förskola som arbetar efter förskolans läroplan. Vi arbetar inte efter någon bestämd pedagogik, utan använder det som vi anser är bäst för vår verksamhet från olika pedagoger. Förskolan är mångkulturell med barn från ett 20-tal länder.

Enskilda utvecklingssamtal genomförs med föräldrarna och tillsammans gör vi en utvecklingsplan för barnet, som ligger till grund för vår planering. Eftersom vi vet hur viktigt det är för alla barns utveckling, är vi noga med att få med alla områden: empati, motorik, språk och matematik i våra planeringar.

Vårt arbetssätt lägger grunden till ett livslångt lärande och utvecklar barnens förmåga i:

  • Empati - vi tränar barnen i hur vi ska vara mot varandra.
  • Motorik - vi tränar kroppens rörelser, uppifrån och ner, inifrån och ut.
  • Språk - vi tränar barnens språkförståelse och utvecklar barnens språk genom bland annat ramsor, sånger och mycket sagoläsning.
  • Matematik - vi tränar barnens intresse för matematiken, i olika vardagssituationer, där alla kan vara delaktiga på sitt sätt.

Vår egen kokerska lagar näringsrik och god mat.

 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Oxelö förskola
613 33 Oxelösund

Besöksadress
Oxelögatan 19

Stora Femöre och Stora Beten
Telefon 0155-384 34

Lilla Femöre och Lilla Beten
Telefon 0155-384 30

Anne-Charlotte Isaksson
Förskolechef
Telefon 0155-384 12

Relaterade dokument

Kontakt för sidan: Kommuncenter