Inriktning

Förskolan har ingen speciell inriktning. Vi arbetar utifrån målen i Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (reviderad 2010).

Kontakt

Oxelö förskola
613 33 Oxelösund

Besöksadress:
Oxelögatan 19

Stora Femöre och Stora Beten
Telefon: 0155-384 34

Lilla Femöre och Lilla Beten
Telefon: 0155-384 30

Anne-Charlotte Isaksson
Förskolechef
Telefon: 0155-384 12
Anne-Charlotte Isaksson

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter