Stora Femöre

På Stora Femöre är barnen indelade i fyra grupper röd, gul, grön och blå. I den röda gruppen går de yngsta barnen och i blå gruppen de äldsta. I grupperna görs aktiviteter utifrån barnens ålder, behov och intressen. De barn som behöver får extra språkträning genom riktade språklekar, sånger och ramsor.

På Stora Femöre möblerar, planerar, utvärderar och dokumenterar vi tillsammans med barnen. Vi arbetar för att barnen ska känna delaktighet och inflytande.

Stora Femöre arbetar för framtiden - hållbar utveckling genom att låta barnen källsortera och slänga sopor och bruna påsar på förskolan. Vi går med barnen till återvinningsstationen och återvinningscentralen. Barnen sorterar plast, papper, kartong, batterier och metall. Barnen planterar frön från blommor, frukt och grönsaker, för att lära sig en del i naturens kretslopp.

Vi går på träningsrundor i närområdet, till affären och biblioteket med mera. På rundorna tränar vi motorik, rörelse, koordination, trafikregler, koncentration och turtagning. Barnen får även visa varandra var de bor. Detta är en del i arbetet med att stärka barnens självkänsla.

På Stora Femöre gör vi experiment tillsammans med barnen utifrån barnens egna tankar och intressen. Vi har till exempel experimenterat med vad som händer när snö smälter, undersökt magneter och deras egenskaper, förändrat choklad från fast till flytande form.

Barnen arbetar även med matematik. Detta gör vi genom att de arbetar med former, siffror med mera.

Kontakt

Stora Femöre
Telefon: 0155-384 30 eller 070-567 08 39

Marie Josefsson
förskollärare

Sandra Hellström
barnskötare

Sula Qassim
barnskötare

Vivianna Mugni
förskollärare

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter