Stora Beten

På Stora Beten arbetar vi med att förstärka språket. Vi leker språklekar och sjunger, ramsar och spelar musik regelbundet.

I barngruppen arbetar vi mycket med det sociala samspelet mellan barnen i till exempel leken.

På Stora Beten är barnen indelade i tre grupper, röd grupp (2-3 år), grön grupp (4-5 år) och blå grupp (5-6 år). I grupperna arbetar vi med områden som till exempel matematik, miljö, språk, motorik. Allt utifrån barnens intressen, ålder, kunskaper och erfarenheter. 

Förskolan anordnar även 5-årsverksamhet med förberedande aktiviteter inför övergången till förskoleklass. 

Kontakt

Stora Beten
Telefon: 0155-384 34 eller 070-567 08 49

Angelica Havman
Förskollärare

Maria Larsson
Förskollärare

Nina Ekström
Förskollärare (Föräldrarledig)

Maria Ljung Parling
Barnskötare

Mohammed Al Kiwan
Modersmålsstödjare

Kontakt för sidan: Kommuncenter