Lilla Femöre

På Lilla Femöre utgår vi ifrån våra barn, deras behov och gruppens förutsättningar.

Klockan 09.00 går vi ut för att träna grovmotoriken och för att få frisk luft så vi håller oss friska.

När vi går in tränar barnen på att klä av sig och hitta till sin hylla i hallen. Samma gäller för påklädning när vi ska gå ut.

För oss är det viktigt att vara nära barnen på golvet för att finnas till hands och för att ge barnen trygghet när det behövs. Grundtryggheten hos barn och föräldrar är viktig för oss.

På Lilla Femöre sjunger, rimmar, ramsar vi och använder oss av stödtecken. Här får barnen även räkna och öva på färger och former. Barnen får även skapa med olika material, färger samt material från naturen.

Kontakt

Lilla Femöre
Telefon: 0155-384 30 eller 070-567 08 39

Pia Sjöman
Förskollärare

Vicktoria Edwardson
Förskollärare 

Suphin Wester
Barnskötarassistent

Marie Jonsson
Förskollärare

Kevin Rydstrand
Resurs

Kontakt för sidan: Kommuncenter