Avdelningar

  • Lilla Beten     1-3 år
  • Stora Beten   3-6 år
  • Lilla Femöre   1-3 år
  • Stora Femöre 3-6 år

Kontakt avdelning

Lilla Beten och Lilla Femöre
Telefon: 0155-384 30

Stora Beten och Stora Beten

Telefon: 0155-384 34

Kontakt för sidan: Kommuncenter