Oxelö förskola

Oxelö förskola ligger i innerstaden och är belägen på en kulle i nära anslutning till stora grönområden, fotbollsplan och ett stort skogsområde att ströva i.

Oxelö förskola är en kommunal förskola. Förskolan arbetar inte utifrån någon särskild pedagogik. Det är pedagogernas erfarenheter och utbildningar som ligger till grund för den pedagogiska verksamheten. En viss tyngdpunkt ligger på arbete med språket då förskolan är en mångkulturell förskola med barn från ett 20-tal länder.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Oxelö förskola
613 33 Oxelösund

Besöksadress
Oxelögatan 19

Stora Femöre och Stora Beten
Telefon 0155-384 34

Lilla Femöre och Lilla Beten
Telefon 0155-384 30

Anne-Charlotte Isaksson
Förskolechef
Telefon 0155-384 12

Kontakt för sidan: Kommuncenter