Oxelö förskola

Oxelö förskola är belägen i centrala Oxelösund. Vi utgår från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen främjar förskola barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta människor och samhällsmedlemmar.

Vi är en interkulturell förskola med fyra avdelningar som arbetar efter läroplanens alla mål.

Vi arbetar särskilt med språket och ger varje barn talutrymme och tid till att bli lyssnade på. Genom att barnen kan uttrycka sig främjas arbetet med empati och socialt samspel. Vi jobbar medvetet med teckenstöd (TAKK) för att stödja och uppmuntra barnens språkutveckling. 

Det är viktigt för oss att alla barn känner sig trygga, därför vill vara närvarande, stödjande och ha ett uppmuntrande förhållningssätt till våra barn.

Vi ger barnen möjlighet att upptäcka och utforska sin omvärld genom att utforma en inspirerande lärmiljö. På så sätt kan vi uppmuntra barnens nyfikenhet och viljan att lära. 

I förskolans dagliga verksamhet ingår sång, musik, rörelse/rytm, skapande, sagor och lek.

Vi vill väcka barnens nyfikenhet till att vilja utvecklas och lära inför framtiden. 

Förskolans egna kock tillagar den goda och näringsrika maten.

Oxelö förskolan i Instagram  oxeloforskola

Avdelningar

Lilla Beten telefon 0155-384 34 eller 070-567 08 49
Lilla Femöre telefon 0155-384 30 eller 070-567 08 39
Stora Beten telefon 0155-384 34 eller 070-567 08 49
Stora Femöre Telefon: 0155-384 30 eller 070-567 08 39


Oxelö förskola
613 33 Oxelösund

Besöksadress
Oxelögatan 19

Stora Femöre och Stora Beten
telefon 0155-384 34

Lilla Femöre och Lilla Beten
telefon 0155-384 30

Frida Broberg
Rektor
telefon 0155-384 12

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter