Vid frånvaro

Om barnet är sjukt tänk på att anmäla detta till förskolan då det är av vikt för vår verksamhet, måltider och aktiviteter.

Anmäl dagen innan ditt barn beräknas vara tillbaka på förskolan.

Barnet måste orka delta i förskolans verksamhet och därför är det viktigt att allmäntillståndet är gott innan barnet kommer tillbaka till förskolan. För smittorisken är det också av stor vikt att barnet är helt friskt innan det träffar sina kompisar.

Kontakt

Frösängs förskola
613 41 Oxelösund

Besöksadress:
Frösängsvägen 1

Telefon 
Diamanten: 0155-384 44 
Pärlan: 0155-385 12

Anne-Charlotte Isaksson
Förskolechef
Telefon: 0155-384 12
Anne-Charlotte Isaksson

Kontakt för sidan: Kommuncenter