Om förskolan

På Frösängs förskola är barnet i centrum. Vi ser det enskilda barnet och respekterar varje barns integritet. Barn, vårdnashavare och pedagoger bidrar tillsammans till lärandet och förskolans utveckling. Vi pedagoger tar vara på barnens nyfikenhet och upptäckarlust och genom utmaningar stimulerar vi barnen till nya upptäckter. Barngruppen är ofta indelad i olika gruppkonstellationer. Vi arbetar med barnen i små och stora projekt som vi dokumenterar och reflekterar över, för att komma vidare i lärandeprocesser. Barnen får mycket tid till lek och vi har roligt tillsammans. Innemiljön uppmuntrar barnen till valfrihet och självständighet, eftersom material och leksaker finns överskådligt och i nivå med barnen. Miljön är föränderlig och anpassas till den aktuella barngruppen. Vi har en stor och härlig gård på baksidan av huset där barnen stimuleras till utmaningar och lek.

Vår målsättning är att barnen ska ha en rolig och lärorik förskoletid, där barnen och vårdnadshavarna ska känna sig trygga med verksamheten. Vi arbetar för att barnen ska få en god självkänsla med framtidstro, bli kreativa och nyfikna och behålla sin vilja och lust att lära. Vi respekterar varandra och våra olikheter.

Relaterade dokument:

Läroplan

www.skolverket.se/portletresource/4.6bfaca41169863e6a65d9f5/12.6bfaca41169863e6a65d9fe

Skollagen 

www.skolverket.se/regler-och-ansvar

 

 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Frösängs förskola
613 41 Oxelösund

Besöksadress
Frösängsvägen 1

Telefon 
Diamanten och Pärlan 0155-384 44 / 076-5674390
Kristallen och Juvelen 0155-385 12 / 070-5674394

Ni kan även följa oss på Instagram : frosangsforskola

Anne-Charlotte Isaksson
Förskolechef
Telefon 0155-384 12

Kontakt för sidan: Kommuncenter