Pärlan

Barnen på avdelningen Pärlan är just nu i åldrarna 2-6 år. På Pärlan arbetar vi mycket med åldersindelade grupper med bland annat en 5-årsgrupp med lite extra fokus på skolan. 

Alla barnen på Pärlan går till skogen en gång i veckan.

Några gånger per termin går vi till Koordinaten och Björntorps äldreboende för att uppträda. Detta är alltid väldigt uppskattat av både barnen och åhörarna.

Kontakt

Frösängs förskola
613 41 Oxelösund

Besöksadress:
Frösängsvägen 1

Telefon 
Diamanten: 0155-384 44 
Pärlan: 0155-385 12

Anne-Charlotte Isaksson
Förskolechef
Telefon: 0155-384 12
Anne-Charlotte Isaksson

Kontakt för sidan: Kommuncenter