Pärlan

Barnen på avdelningen Pärlan är just nu i åldrarna 2-6 år. På Pärlan arbetar vi mycket med att dela in barnen i mindre grupper för att lättare kunna se och höra varje barn.

Alla barnen på Pärlan går på utflykt en gång i veckan.

Några gånger per termin går vi tillexempel till Koordinaten och Björntorps äldreboende för att utforska närmiljön. Detta är alltid väldigt uppskattat av både barnen och pedagogerna.


Personal på Pärlan:

Ivonne Nilsson, barnskötare
Anna-Lena Jonsson, barnskötare
Theres Älgebrink, förskollärare

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Frösängs förskola
613 41 Oxelösund

Besöksadress
Frösängsvägen 1

Telefon 
Diamanten 0155-384 44 
Pärlan 0155-385 12

Anne-Charlotte Isaksson
Förskolechef
Telefon 0155-384 12

Kontakt för sidan: Kommuncenter