Frösängs förskola

På Frösängs förskola är barnet i centrum. Vi ser det enskilda barnet och respekterar varje barns integritet. Barn, vårdnadshavare och pedagoger bidrar tillsammans till lärandet och förskolans utveckling. Vi pedagoger tar vara på barnens nyfikenhet och upptäckarlust och genom utmaningar stimulerar vi barnen till nya upptäckter. Barngruppen är ofta indelad i olika gruppkonstellationer. Vi arbetar med barnen i små och stora projekt som vi dokumenterar och reflekterar över, för att komma vidare i lärandeprocesser. Barnen får mycket tid till lek och vi har roligt tillsammans. Innemiljön uppmuntrar barnen till valfrihet och självständighet, eftersom material och leksaker finns överskådligt och i nivå med barnen. Miljön är föränderlig och anpassas till den aktuella barngruppen.
Vi har en stor och härlig gård på baksidan av huset där barnen stimuleras till utmaningar och lek.

Vår målsättning är att barnen ska ha en rolig och lärorik förskoletid, där barnen och vårdnadshavarna ska känna sig trygga med verksamheten. Vi arbetar för att barnen ska få en god självkänsla med framtidstro, bli kreativa, nyfikna, behålla sin vilja och lust att lära. Vi respekterar varandra och våra olikheter.

Relaterade dokument:

Läroplan www.skolverket.se/portletresource/4.6bfaca41169863e6a65d9f5/12.6bfaca41169863e6a65d9fe

Skollagen
www.skolverket.se/regler-och-ansvar

 

 

 

 

 

 

Kontakt avdelningar

Diamanten och Pärlan
0155-384 44
076-567 43 90

Kristallen och Juvelen
0155-385 12
070-567 43 94

Rektor

Frida Broberg
telefon 0155-384 12

Adress

Besöksadress 
Frösängsvägen 1

Postadress
Frösängs förskola
613 41 Oxelösund

Instagram
@frosangsforskola

Kontakt för sidan: Kommuncenter