Påverka i förskolan

Du kan påverka i förskolan genom att kontakta oss på förskolan och framföra dina synpunkter.

Du kan även lämna dina synpunkter på blanketten Säg vad du tycker.

Du kan även påverka genom att vara delaktig i förskolerådet. Vi startar på nytt i höst om intresse finns.

Kontakt

Dalgångens förskola
613 35 Oxelösund

Besöksadress:
Ramdalsvägen 1

Birgitta Snäck
Förskolechef
Telefon: 0155-386 11
Birgitta Snäck

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter