Frånvaro

Vid sjukdom så ringer ni och meddelar detta till respektive avdelning, ni kan även lämna ett meddelande på telefonen. När barnet ska komma tillbaka så ring och meddela det helst dagen innan.

Barnet måste orka delta i förskolans verksamhet och därför är det viktigt att allmäntillståndet är gott innan barnet kommer tillbaka till förskolan. För smittorisken är det också av stor vikt att barnet är helt friskt innan det träffar sina kompisar på avdelningen. Kontakta personalen på avdelningen om ni har några frågor eller funderingar.

Kontakt

Avdelningen Storseglet
Telefon 0155-384 39

Avdelningen Förseglet
Telefon 0155-384 66

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter