Frånvaro

Vid sjukdom så ringer ni och meddelar detta till respektive avdelning. Ni kan även meddela via SMS. När barnet ska komma tillbaka så ring och meddela det dagen innan.

Barnet måste orka delta i förskolans verksamhet och därför är det viktigt att allmäntillståndet är gott innan barnet kommer tillbaka till förskolan. För smittorisken är det också av stor vikt att barnet är helt friskt innan det träffar sina kompisar på avdelningen. Kontakta personalen på avdelningen om ni har några frågor eller funderingar.

Kontakt

Avdelningen Storseglet

Telefon 0155-384 39

Mobilnummer: 070-567 13 04

Avdelningen Förseglet
Telefon 0155-384 66

Mobilnummer: 070-567 13 02

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter