Inskolning

På Dalgångens förskola utgår vi från en sex dagars inskolning. En personal på avdelningen har huvudansvar för inskolningen. Före inskolningen träffas personal och föräldrar och går igenom rutiner och tillvägagångssätt vid inskolningen. Föräldrarna får då också en möjlighet att berätta om sitt barn och ställa frågor.

Under inskolningens första tre dagar är en förälder tillsammans med barnet på förskolan, detta ger trygghet och stöd för barnet men föräldern får också en möjlighet att lära känna personal och se förskolans verksamhet och rutiner. De kommande tre dagarna lämnas barnet på förskolan korta stunder. Det är viktigt med korta avsked vi lämning och hämtning, speciellt i början.  

Inskolningssamtal:   

  • Dag 1              09-11, med förälder
  • Dag 2              09-11, med förälder    
  • Dag 3              09-12, med förälder
  • Dag 4              10-12, utan förälder  
  • Dag 5              09-12, utan förälder  
  • Dag 6              09-14, utan förälder       

Vid behov kan dagarna och tiden ändras. Cirka 1-2 månader efter inskolningen har vi ett samtal om hur ni och barnet har upplevt inskolningen. Om du har några frågor angående inskolningen, kontakta respektive avdelning.

Kontakt

Dalgångens förskola
613 35 Oxelösund

Besöksadress:
Ramdalsvägen 1

Charlotte Axelsson
Förskolechef
Telefon: 0155-386 11
Charlotte Axelsson

Kontakt för sidan: Kommuncenter