Om Dalgångens förskola

Vi vill ge varje barn en trygg miljö som utmanar och lockar till lek och aktiviteter, lägga grunden till ett livslångt lärande som innebär att kunna samarbeta, kommunicera och söka kunskap.

På Dalgångens förskola tycker vi det är viktigt att varje barn får utvecklas efter sina förutsättningar. Vi vistas regelbundet i skog och mark, där barnen får träna grovmotoriken och lära sig om naturen.

Kontakt

Dalgångens förskola
613 35 Oxelösund

Besöksadress:
Ramdalsvägen 1

Charlotte Axelsson
Förskolechef
Telefon: 0155-386 11
Charlotte Axelsson

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter