Om Dalgångens förskola

OM förskolan

Dalgångens förskola tillhör tillsammans med Ramdalens förskola Ramdalens skol- och förskole område. Verksamhetsåret 2018 2019 ligger förskolornas fokus på Värdegrund – Bemötande – Barnfokus där våra värdeord är centrala och viktiga för oss.
Förskolornas Likabehandlingsarbete är en del av vårt arbete med värdegrunden. Våra förskolor strävar efter att alla som deltar i förskolans verksamhet ska känna att den präglas av lyhördhet och ömsesidig respekt. Glädje och trygghet ska genomsyra vår verksamhet och vi ska tillsammans skapa en positiv, kreativ och lärande miljö för alla barn.
Hos oss är bemötande viktigt. Mötet som sker mellan människor oavsett storlek och oavsett tidpunkt på dagen lägger grund för hur vi mår och hur resten av dagen kommer att vara. Vi är varandras arbetsmiljö.

Alla barn ska få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt, utifrån sina egna förutsättningar, intressen och behov, i en stimulerande och rolig verksamhet som utmanar deras nyfikenhet och vilja att lära.

 

 

Dalgångens förskola strävar efter att ge varje barn en trygg miljö som utmanar och lockar till lek, därför arbetar vi kontinuerligt med att utveckla våra pedagogiska lärmiljöer. För oss är det viktigt att kunna erbjuda en miljö som utmanar barnens nyfikenhet och att varje barn får utvecklas efter sitt kunnande och sina förutsättningar.

Vi har ett entreprenöriellt förhållningssätt där pedagogerna arbetar med entreprenöriella kompetenser för att uppmuntra barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen så att deras vilja och lust att lära stimuleras. Vilket lägger grunden till ett livslångt lärande som innebär att vi tillsammans lär oss samarbeta, kommunicera och vara delaktiga i sitt lärande och att söka kunskap.

Material vi använder oss av är alltifrån färdig material, naturmaterial till återbruksmaterial, såsom kartonger, burkar, knappar till digitalt där vi använder oss av teknik som lärplattor och smartboard. Vi har också börjat utforska programmering med BlueBot och Beebot.. Vi jobbar alltså både analogt och digitalt, barnen blir sina egna producenter och inte konsumenter, vilket lär barnen att förhålla sig till det material vi använder och vara rädda om det material vi har

Kontakt

Oxelösunds kommun
Dalgångens förskola
613 35 Oxelösund

Besöksadress
Ramdalsvägen 1


Charlotte Axelsson
Förskolechef
Telefon 0155-386 11

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter