Storseglet

Storseglet är en avdelning med två barngrupper i åldrarna 3-6 år.

Vi jobbar med att utmanar barnen genom att ta tillvara på deras intresse och behov med en stark tilltro till deras kunnande. Därför formar vi barnens lärmiljöer som är ombytliga, tillsammans med barnen för ett lustfyllt lärande. Genom att barnen hjälper till får vi trygghet i miljön, en framtidstro och att barnen visar respekt för varandra.

Vi jobbar bland annat med återbruksmaterial, naturmaterial och färdigt material så som byggklossar, magneter med mera för att stärka fantasin. Även digitalisering som utmaning genom att lära barnen att vara sina egna producenter genom att skapa filmer, eller att programmera. 

Tillsammans får vi ett härligt lustfyllt lärande

Kontakt avdelning

Avdelningen Storseglet
Telefon 0155-384 39

Kontakt för sidan: Kommuncenter