Förseglet

Förseglet är en avdelning med två barngrupper i åldrarna 1-3 år.

Vi lägger stor vikt vid leken som är viktig för barnens utveckling och lärande.

I leken tränar barnen språket och samspel med varandra. Vi är ute varje dag, vi har en fin gård med skog som utmanar till lek.

Kontakt avdelning

Avdelningen Förseglet 
Telefon 0155-384 66

Kontakt för sidan: Kommuncenter