Förseglet

Förseglet är en avdelning med två barngrupper i åldrarna 1-3 år.

I vårt arbeta tillsammans med barnen formar vi deras lärmiljöer efter barnens intresse för att kunna utmana leken och fantasin, som även är viktig för barnens utveckling och lärande. Genom att forma miljöerna efter barnens intresse bygger vi även på att få trygga barn.

I leken tränar barnen språket, fantasin, sitt intresse, samspel och respekt för varandra. Tillsammans skapar vi ett lustfyllt lärande och en framtidstro, där vi har en stark tilltro till barnens kunnande och ser till varje barns behov. 

Kontakt avdelning

Avdelningen Förseglet 
Telefon 0155-384 66

Kontakt för sidan: Kommuncenter