Avdelningar

 

Dalgångens förskola består av avdelningarna Storseglet och Förseglet.

På Förseglet vistas våra yngsta barn, 1-3 år, i två grupper som heter Brisen och Vinden.

De äldre barnen, 3-5 år, vistas i två grupper på Havet och Vågen.

 

Kontakt

Avdelningen Storseglet

Telefon 0155-384 39

Mobilnummer: 070-567 13 04

Avdelningen Förseglet
Telefon 0155-384 66

Mobilnummer: 070-567 13 02

Kontakt för sidan: Kommuncenter