Avdelningar

Avdelningar 

Dalgångens förskola har två avdelningar, Förseglet och Storseglet.


Förseglet vistas yngsta barnen: 1-3 år

Där är vi i två grupper som heter Brisen och Vinden.

 

Storseglet vistas äldre barnen: 3-5 år

Där är vi i två grupper som heter Havet och Vågen.

 

Kontakt

Avdelningen Storseglet

Telefon 0155-384 39

Mobilnummer: 070-567 13 04

Avdelningen Förseglet
Telefon 0155-384 66

Mobilnummer: 070-567 13 02

Kontakt för sidan: Kommuncenter