Avdelningar

Förskolan har två avdelningar.  

Förseglet 1-3 år:  28 platser, 6 tjänster

Storseglet 3-6 år:  44 platser, 6 tjänster

Kontakt

Avdelningen Storseglet
Telefon 0155-384 39

Avdelningen Förseglet
Telefon 0155-384 66

Kontakt för sidan: Kommuncenter