Dalgångens förskola

Förskolan är belägen i närheten av bostadsområdet på Ramdalen och angränsar till skog och natur. Till förskolan hör två fantastiska gårdar med bland annat skogspartier som inbjuder till glädjefyllda upplevelser och som utmanar barnen att lära med alla sina sinnen.

På vår förskola får barnen möjlighet till härliga upptäckter tillsammans med engagerade pedagoger.

Vi välkomnar det lustfyllda lärandet och pedagogerna utmanar barnen genom att ta tillvara på deras intresse och behov och har en stark tilltro till deras kunnande. Vårt arbete tar avstamp i Skollagen, Förskolans läroplan och Barnkonventionen.

Dalgångens förskola har utmärkelsen/certifiering Grön Flagg och vi vill inspirera nästa generation att tillsammans ta ansvar för planeten vi bor på och vår gemensamma framtid. Vår förhoppning är att Grön Flagg ska vara det första steget i ett livslångt engagemang kring hållbar utveckling. Under 2019 arbetar vi med målen framtidstro, trygghet och respekt.

Dalgångens förskola strävar efter att ge varje barn en trygg miljö som utmanar och lockar till lek, därför arbetar vi kontinuerligt med att utveckla våra pedagogiska lärmiljöer. För oss är det viktigt att kunna erbjuda en miljö som utmanar barnens nyfikenhet och att varje barn får utvecklas efter sitt kunnande och sina förutsättningar.

Vi har ett entreprenöriellt förhållningssätt där pedagogerna arbetar med entreprenöriella kompetenser för att uppmuntra barnens nyfikenhet, företagsamhet och intressen så att deras vilja och lust att lära stimuleras. Vilket lägger grunden till ett livslångt lärande som innebär att vi tillsammans lär oss samarbeta, kommunicera och vara delaktiga i sitt lärande och att söka kunskap.

Material vi använder oss av är alltifrån färdig material, naturmaterial till återbruksmaterial, såsom kartonger, burkar, knappar till digitalt där vi använder oss av teknik som lärplattor och smartboard. Vi har också börjat utforska programmering med BlueBot och Beebot.

Vi jobbar alltså både analogt och digitalt, barnen blir sina egna producenter och inte konsumenter, vilket lär barnen att förhålla sig till det material vi använder och vara rädda om det material vi har.

Avdelningar

Förseglet
telefon 0155-384 66
mobil 070-567 13 02

Storseglet
telefon 0155-384 39
mobil 070-567 13 04

Rektor

Charlotte Axelsson
telefon 0155-386 11

Adress

Besöksadress
Ramdalsvägen 1

Postadress
Oxelösunds kommun
Ramdalens förskola
613 35 Oxelösund

Kontakt för sidan: Kommuncenter