Påverka i förskolan

Föräldrar ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Barnen ska ges ett rejält inflytande på arbetssätt och på verksamhetens innehåll. För att göra det här möjligt strävar vi på Blåklockan efter att:

  • Ge en god information  och insyn i vår verksamhet
  • Utvecklingssamtal en gång per år
  • Barnen ges inflytande genom ett lyhört förhållningssätt från pedagogerna
  • Möjlighet att aktivt deltaga i förskoleråd både på enhets-  och på central nivå

Kontakt

Blåklockans förskola
613 37 Oxelösund

Besöksadress:
Sundstigen 33

Telefon: 
0155-384 57
0155-384 58 

Defne Carlfjord
Förskolechef
Telefon: 0155-386 00
defne.carlfjord@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter