Påverka i förskolan

Föräldrar ska ha möjlighet att inom ramen för de nationella målen vara med och påverka verksamheten i förskolan. Barnen ska ges ett rejält inflytande på arbetssätt och på verksamhetens innehåll. För att göra det här möjligt strävar vi på Blåklockan efter att

  • Ge en god information och insyn i vår verksamhet
  • Utvecklingssamtal en gång per år
  • Barnen ges inflytande genom ett lyhört förhållningssätt från pedagogerna

 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Blåklockans förskola
613 37 Oxelösund

Besöksadress
Sundstigen 33

Telefon
0155-384 57
0155-384 58 


Defne Koman Alm
Förskolechef
Telefon 0155-386 00

Kontakt för sidan: Kommuncenter