Om förskolan

Vi erbjuder barnen en trygg och lustfylld miljö. Vi uppmuntrar och inspirerar barnens lust till att lära genom att ta tillvara deras nyfikenhet och kreativitet i vår dagliga verksamhet, såväl inomhus som utomhus.

Vi arbetar för att ge barnen möjlighet att utveckla sin sociala kompetens genom att ge tid för lek. I leken utvecklar de bl. a. språket och samspelet mellan varandra.

Då vi vistas mycket utomhus utvecklar barnen sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning.

På Blåklockan strävar vi efter att se:

  • ett barn med stor kompetens 
  • ett barn som upptäcker och utforskar sin omvärld
  • ett nyfiket barn fullt av frågor, ivrigt att förstå
  • ett barn som "kan" redan från början, och att vi vuxna ser det och ger möjlighet till det
  • ett barn som har rätt att vara olikt
  • att barn är resurser för varandra
  • att barn får möjlighet att delta i olika former av samarbete

Vi ser ett naturligt samarbete med föräldrarna och det finns ett förskoleråd på Blåklockan.

För oss är det viktigt att barnen trivs och vill gå till förskolan.

 

 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Blåklockans förskola
613 37 Oxelösund

Besöksadress
Sundstigen 33

Telefon
0155-384 57
0155-384 58 


Defne Koman Alm
Förskolechef
Telefon 0155-386 00

Kontakt avdelning

Gläntan
Telefon 0155-384 57

Skogsdungen
Telefon 0155-384 58

Öppettider

06.00-18.00

Kontakt för sidan: Kommuncenter