Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Varje år upprättas och revideras vår likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.

Kontakt

Blåklockans förskola
613 37 Oxelösund

Besöksadress:
Sundstigen 33

Telefon: 
0155-384 57
0155-384 58 

Defne Carlfjord
Förskolechef
Telefon: 0155-386 00
defne.carlfjord@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter