Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling

Varje år upprättas och revideras vår likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Blåklockans förskola
613 37 Oxelösund

Besöksadress
Sundstigen 33

Telefon
0155-384 57
0155-384 58 


Defne Koman Alm
Förskolechef
Telefon 0155-386 00

Kontakt för sidan: Kommuncenter