Kvalitet och utveckling

Blåklockans förskola följer Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 Reviderad 2010, och i övrigt de lagar och förordningar som finns beskrivna i Skollagen och i Barnkonventionen.

Det som också ligger till grund för Blåklockans verksamhet är den verksamhetsplan som görs varje år.

Kontakt

Blåklockans förskola
613 37 Oxelösund

Besöksadress:
Sundstigen 33

Telefon: 
0155-384 57
0155-384 58 

Defne Carlfjord
Förskolechef
Telefon: 0155-386 00
defne.carlfjord@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter