Kvalitet och utveckling

Blåklockans förskola följer Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 Reviderad 2016, och i övrigt de lagar och förordningar som finns beskrivna i Skollagen och i Barnkonventionen.

Det som också ligger till grund för Blåklockans verksamhet är den verksamhetsplan som görs varje år.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Blåklockans förskola
613 37 Oxelösund

Besöksadress
Sundstigen 33

Telefon
0155-384 57
0155-384 58 


Defne Koman Alm
Förskolechef
Telefon 0155-386 00

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter