Blåklockans förskola

Blåklockans förskola är vackert belägen i ett lugnt bostadsområde. Vi har en tomt som är härlig, inspirerande och utmanande för barnens kreativa lek. Runt knuten ligger den fina skogen, som vi utnyttjar varje dag.

För oss är det viktigt att se det kompetenta barnet. Vi utgår från förhållningssättet att "barn kan"!
 
Förskolan är belägen i samma lokal som Peterslundsskolan och i vår tillbyggda Paviljong. Det lokalgemensamma med skolan ger många fördelar bland annat tillgång till en stor gymnastikhall. Runt huset finns en stor gård som ger tillfälle till olika typer av lekar. Vi har även ett fint skogsområde alldeles utanför grinden. 

Snörika vintrar åker vi i en pulkabacke i nära an­slutning till förskolan. Stora härliga gräsytor och en fot­bollsplan finns också i vår närhet.

Vi vill ge barnen en trygg, rolig och stimulerande miljö att vistas i, som uppmuntrar deras lust att leka och lära. Vi vill väcka och stimulera barnens egen fantasi med kreativt skapande och utforskande i en stimulerande miljö.

Vi utvecklar deras känsla och respekt för varandra. Varje dag leker vi både ute och inne. Samlingar med sång- och rörelselekar, sagoläsning och språklig stimulering i lugna och stilla stunder. 

På förskolan finns enkla men tydliga regler, gränssättningar som gör barnen självständiga och lär dem att ta hänsyn till andra.

 

 

Avdelningar

Gläntan
Telefon 0155-384 57

Skogsdungen
Telefon 0155-384 58

Rektor

Defne Koman Alm
telefon 0155-386 00

Adress

Besöksadress
Sundstigen 33

Postadress
Oxelösunds kommun
Blåklockans förskola
613 37 Oxelösund

 

 

Kontakt för sidan: Kommuncenter