Sjukresor

Landstinget Sörmland ansvarar för sjuk- och behandlingsresor för vård och behandling vid vårdcentral, sjukhus eller tandläkare inom länet. Vid sjuk- och behandlingsresor finns ett högkostnadsskydd på 1800 kr. Det räknas från första resdagen och gäller under en 12-månadersperiod. Kontakta landstingets sjukreseenhet för frågor, 0155-24 73 57

Kontakt

Landstingets sjukreseenhet
Telefon: 0155-24 73 57

Mer information

Kontakt för sidan: Kommuncenter