Ledsagning vid resor

Gravt funktionsnedsatta personer som inte klarar sig själva under själva resan kan efter särskild prövning få tillstånd att ha ledsagare med sig vid Färdtjänst och Riksfärdtjänst. Det ankommer inte på kommunen utan på resenären själv, att ordna en ledsagare, som t ex kan vara en vän eller anhörig. Ledsagaren betalar ingen avgift och får själv inte vara färdtjänstberättigad.

Vad menas med ledsagare/medresenär?

Med ledsagare avses en person som följer med en resenär som måste ha mer hjälp än vad trafikbolaget kan ge under själva resan. Resenärens behov av hjälp på besöksorten, hjälp att göra sig i ordning innan resan, eller något annat hjälpbehov som inte uppkommer under själva resan, är inte skäl att medgiva tillstånd för ledsagare. Att resenären inte kan ordna en ledsagare är inte skäl för att få resa med ett dyrare färdmedel. Utöver ledsagare kan man få ha med sig en eller flera medresenärer. Antal är beroende på beviljat färdmedel.

Ledsagning enligt Socialtjänstlagen (SoL)

Enligt SoL har den som inte själv kan tillgodose sina behov rätt att ansöka om bistånd, t ex Ledsagning vid resor. Kommunens biståndshandläggare utreder och beslutar om insatser. Läs mer under Ansök, klicka här.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter