Behandlingscenter

Oxelösunds Behandlingscenter
Thorsgatan 7

Här finns alla behandlingsresurser för vuxna, familjer med barn och ungdomar samlade. Här kan flera behov av insatser och stöd tillgodoses under samma tak.

Vi finns där du bor!

I behandlingscenter finns fyra verksamheter

HVB Oliven

HVB Oliven är Oxelösunds eget kommunala behandlingshem. Oliven finns på övre plan i detta hus och är ett hem för vård och boende med behandling för personer över 18 år med missbruksproblematik. Oliven har personal dygnet runt.

Rådgivningsbyrån

Rådgivningsbyrån är till för vuxna män och kvinnor över 18 år med behov av stöd för olika problemområden, som missbruk, våldsutsatthet eller som anhörig till någon med riskbruk eller missbruks/beroendeproblematik.

Här kan vi erbjuda

  • 3-4 inledande samtal
  • Behandlingssamtal utifrån social utredning.
  • Behandlingsprogram (Återfallsprevention, cannabisprogram, MI-samtal).
  • Öppen mottagning med rådgivning där du som har remiss för att lämna urin-prov kan komma. Och där även personal från vårdcentralen Oxelösund ingår som kan vara dig behjälplig med antabus-behandling. Under V.24- V.32 hänvisas brukare som ska ta Antabus till vårdcentralen, måndag, onsdag och fredag mellan 15.00-16.00. 
    För att boka läkarkonsultation på vårdcentralen ring 0155 - 24 70 01.

Tider för öppen mottagning finns till höger tillsammans med kontaktuppgifter till rådgivningsbyrån.

Obs! Under vecka 2632, 25 juni – 12 augusti,  kommer öppen mottagning på Behandlingscenter endast vara öppen måndag och fredag 08.0010.00.

Du som endast har kontakt med vårdcentralens personal för medicinsk antabusbehandling på öppen mottagning hänvisas under dessa veckor till vårdcentralen under tiderna måndag, onsdag och fredag 15.00
16.00.

Under vecka 29, 1622 juli,  är mottagningen stängd. 

Familjestöd

Familjestöd finns för att kunna erbjuda familjer stöd under kortare eller längre tid. Det kan vara relationsproblem - att ni bråkar mycket hemma, att du/ni har svårigheter att förstå ert/era barn eller att det inte är lätt att få till fungerande vardagsrutiner. Stödet finns för familjer med barn och ungdomar mellan 0-18 år. Klicka här för mer information om familjestöd.

Ungdomsstöd

Ungdomsstöd arbetar med att ge stöd till ungdomar genom samverkan, uppsökande/relationsskapande och förebyggande åtgärder. Ungdomsstöd arbetar även med brottsofferstöd upp till 18 år och Ungdomstjänst-påverkansprogram. Klicka här för mer information om ungdomsstöd.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Kommuncenter
613 81 Oxelösund 

Besöksadress 
Järntorget 7

Telefon 0155-380 00
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se


Rådgivningsbyrån
Besöksadress
Thorsgatan 7
(ingång på baksidan)

Öppen mottagning
Ordinarie öppettider:
Måndag, fredag 08.00-10.00
Onsdag 14.30-16.30

Se text till vänster för avvikande öppettider under sommaren.

Tidsbokning
Telefon 0155-307 24
radgivningsbyran@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter