Kvalitet och jämförelser

Vård- och omsorgsförvaltningen arbetar arbetar regelbundet med systematiskt kvalitets- och utvecklingsarbete. Det gör vi genom att genomföra årliga undersökningar bland brukare och kunder, delta i nationella kvalitetsredovisningar och göra egna jämförelser. Här kan du läsa mer om vårt kvalitetsarbete.

Kommunens Kvalitet i Korthet
Kommunens Kvalitet i Korthet består av ett antal viktiga kunskapsområden för kommuninvånarna som beskriver kommunens kvalitet och effektivitet. För att utveckla kunskapsområden inbjöds under 2006 ett antal Kommunstyrelseordföranden för att ge sin bild av vilka områden som är centrala att ha kunskaper om. För varje område har mått och mätformer tagits fram. 

Under 2007 genomfördes den första undersökningen tillsammans med 41 kommuner. Under 2015 har 240 kommuner deltagit i Kommunens Kvalitet i Korthet för att utveckla och pröva verktyget. 
Resultatrapporten beskriver kommunernas resultat för de olika måtten. Tanken med rapporten är att ge möjligheter till jämförelser inom nätverket men också möjlighet för andra kommuner att jämföra sig med nätverkets resultat. Läs rapporten i sin helhet om Oxelösund (se länk till höger).

Hemtjänst

Kommun- och enhetsundersökning 2016
Totalundersökning
Hemtjänst

Brukarundersökning 2016
 Hemtjänst, Riket, länet, kommunen - 2016
 Hemtjänst, Demens hemtjänst - 2016
 Hemtjänst, Frösäng hemtjänst - 2016
 Hemtjänst. Innerstan grupp 1 hemtjänst - 2016
 Hemtjänst, Innerstan grupp 2 hemtjänst - 2016
 Hemtjänst, Innerstan grupp 3 hemtjänst - 2016
 Hemtjänst, Sunda 1 hemtjänst - 2016
 Hemtjänst, Sunda 2 hemtjänst - 2016
 

Särskilt boende

Kommun- och enhetsundersökning 2016
 Totalundersökning
 Björntorps demensboende 
 Björntorps äldreboende
 Sjötångens äldreboende

Brukarundersökning 2016
 Särskilt boende, Riket, länet, kommunen - 2016
 Särskilt boende, Björntorps äldreboende - 2016 hela
 Särskilt boende, Björntorps äldreboende sektion A,B, I, K - 2016
 Särskilt boende, Björntorps demensboende - 2016 hela
 Särskilt boende, Björntorps demensboende sektion G, H, J - 2016
 Särskilt boende, Sjötångens äldreboende - 2016 hela
 Särskilt boende, Sjötången Stranden/Snäckan - 2016

Kontakt

Oxelösunds kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Besöksadress
Höjdgatan 26

Telefon 0155-380 00 
kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Kontakt för sidan: Kommuncenter