Hot och våld

Våld i nära relation
Att vara utsatt för våld påverkar hela livssituationen och innebär också att du är utsatt för brott. Barn som lever i familjer där våld förekommer är också brottsoffer som behöver särskilt stöd. 

Våld kan vara fysiskt och/eller psykiskt och är en handling som smärtar, skadar, skrämmer eller kränker och får en annan person att göra något mot sin vilja eller avstå från något man vill.

Våra socialsekreterare inom vuxenheten erbjuder stöd och hjälp till dig som är utsatt för våld.

Du kan även läsa mer om kommunens behandlingscenter som erbjuder behandlingsinsatser för vuxna, familjer med barn och ungdomar.
Misstänker du att ett barn utsätts för hot och våld bör du genast anmäla detta till socialtjänsten

Kontakt
Ring kommuncenter på 0155-380 00 mellan 8.00-17.00 vardagar och be om att bli kopplad till socialsekreterare på vuxenenheten.

Vid akuta situationer ring 112.

Kvällar efter 16.00 och helger ring 112 så kan larmcentralen koppla dig till den sociala beredskapen.

Kvinnojouren 
Frivilligorganisationen kvinnojouren Mira tar emot våldsutsatta kvinnor som vill ha råd, stöd eller skydd. Du når Mira på 0155-21 17 11 eller kontakt@remove-this.kvinnojourenmira.remove-this.se

Kontakt

Oxelösunds kommun
Social- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Telefon 0155-380 00
Kommuncenter är bemannat måndag-fredag kl. 08.00-17.00

Be att få bli kopplad till en socialsekreterare.

Kontakt för sidan: Kommuncenter