Sammanhållen journalföring

Genom IT-lösningen Nationell Patientöversikt (NPÖ) kan legitimerad vårdpersonal inom kommunen ta del av uppgifter ur andra vårdgivares patientjournaler direkt via datorn, så kallad sammanhållen journalföring. För dig som patient betyder det enklare vårdkontakter och säkrare vård.

Nationell Patientöversikt (NPÖ) är en nationell IT-lösning som gör viktig medicinsk information tillgänglig oberoende var du söker vård:

  • vårdcentral
  • sjukhusmottagning
  • privat vårdgivare
  • inom kommunal hälso- och sjukvård. 

Även vid vård i andra delar av landet kan patientinformation delas genom NPÖ. NPÖ kommer inte att ersätta dagens patientjournaler, men kommer att göra viss information från dessa tillgänglig för fler vårdgivare.

Effektivare och säkrare vård

För dig som patient betyder NPÖ enklare kontakter med vården, säkrare bedömningar och snabbare väg till rätt diagnos och behandling. Du slipper att upprepa din vårdhistoria i mötet med en ny vårdkontakt och journaler behöver inte skickas med post mellan vårdgivarna.

Du väljer själv om du vill att NPÖ ska visa information om dig. Det krävs alltid att du lämnar ditt samtycke för att någon annan vårdgivare ska kunna ta del av information om dig i NPÖ. Till exempel om kommunen behöver ta del av vad landstinget skrivit om dig.

Vill du inte att dina uppgifter ska vara tillgängliga för en annan vårdenhet kan du begära att de spärras. Ångrar du dig vid ett senare tillfälle kan du säga till om att spärren tas bort. Som vårdnadshavare har du inte rätt att spärra dina barns uppgifter.

Vilken information finns i NPÖ?

På Landstingets Sörmlands hemsida kan du läsa om vilken information som visas i NPÖ. 

Höga säkerhetskrav

Hög säkerhetsnivå, sekretess och spårbarhet krävs när information ska delas mellan olika vårdgivare. Legitimerad personal måste identifiera sig med e-tjänstekort för att ta kunna ta del av informationen. Det är bara personal som har behov av informationen, som du har en aktuell vårdrelation med och som med ditt samtycke har rätt att läsa journalen. Det ska alltid gå att spåra vilka som haft tillgång till din journal via en så kallad logglista. Som patient har du rätt att själv ta del av loggarna, kontakta din vårdgivare.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Äldreomsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Sjuksköterska hemsjukvård
Telefon 0155-387 40 (telefonsvarare)

Ingela Mindemark
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon 0155-384 70

Titti Kendall
Förvaltningschef äldreomsorg
Telefon 0155-380 79

Kontakt för sidan: Kommuncenter