Hemsjukvård för tillfälliga besökare

Planerar du för en tillfällig vistelse i Oxelösund och är i behov av hemsjukvård, till exempel få hjälp med att dela dina läkemedel, att lägga om sår eller andra insatser som din sjuksköterska gör i din hemkommun?

För att vi ska kunna planera ditt besök på bästa sätt behöver vi få information om din vistelse minst fyra veckor innan du kommer. Om du väljer att förlänga din vistelse behöver vi få även denna information minst fyra veckor i förväg. Detta är en nödvändig förutsättning för att vi ska kunna planera för den hjälp du behöver.

Ta kontakt med din sjuksköterska i din hemkommun. Det är sjuksköterskan i din hemkommun som ansvarar för att rapportera över och ordna med dina hälso- och sjukvårdsinsatser under din vistelse i Oxelösund.

Ta med dina hjälpmedel

De hjälpmedel, till exempel rullstol och rollator, som du behöver under din vistelse i Oxelösund ska du ta med dig. Förbrukningsmaterial som handskar, omläggningsmaterial och inkontinensskydd får du ta med hemifrån om du har behov av detta. För övriga hjälpmedel, till exempel personlyft - kontakta din arbetsterapeut eller sjukgymnast i god tid. Din arbetsterapeut eller sjukgymnast ansvarar för att rapportera till arbetsterapeut och sjukgymnast i Oxelösund.

Kontakt

Oxelösunds kommun
Äldreomsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Ingela Mindemark
Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon 0155-384 70

Kontakt för sidan: Kommuncenter