Psykisk ohälsa

De allra flesta av oss kommer någon gång i livet i kontakt med psykisk ohälsa, antingen genom att vi själva drabbas, en nära anhörig, vän eller arbetskamrat.

Vad är psykisk ohälsa?

En person med psykisk ohälsa har svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Begränsningarna har funnits, eller antas komma att bestå under en längre tid. Funktionsnedsättningen kan påverka förmågan att ta hand om sig själv i det dagliga livet, att umgås med andra och även minska förmåga att arbeta eller delta i samhällslivet.

Insatser du kan ansöka om:

  • Kontaktperson
  • Boendestöd
  • Daglig sysselsättning

Hur söker jag en insats?

Du vänder dig till en biståndshandläggare i kommunen. Kontaktuppgifter hittar du här till höger. 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

Biståndshandläggare 
Britt Sulonen: 0155-384 15

Kontakt för sidan: Kommuncenter