Psykisk ohälsa

De allra flesta av oss kommer någon gång i livet i kontakt med psykisk ohälsa, antingen genom att vi själva drabbas, en nära anhörig, vän eller arbetskamrat.

Vad är psykisk ohälsa?

En person med psykisk ohälsa har svårigheter att utföra aktiviteter på viktiga livsområden. Begränsningarna har funnits, eller antas komma att bestå under en längre tid. Funktionsnedsättningen kan påverka förmågan att ta hand om sig själv i det dagliga livet, att umgås med andra och även minska förmåga att arbeta eller delta i samhällslivet.

Insatser du kan ansöka om:

  • Kontaktperson
  • Boendestöd
  • Daglig sysselsättning

Hur söker jag en insats?

Du vänder dig till en biståndshandläggare i kommunen. Kontaktuppgifter hittar du här till höger. 

Kontakt

Oxelösunds kommun
Social- och omsorgsförvaltningen
613 81 Oxelösund

kommun@remove-this.oxelosund.remove-this.se

Telefon 0155-380 00
Kommuncenter är bemannat måndag-fredag 08.00-17.00

Kontakt för sidan: Kommuncenter